Imagine Open Skåne 2030

Mosaikmedlemmen David Flygar tilldelades en fjärdeplats tävlingen i Imagine Open Skåne tillsammans med Laura Bergman, Ida Ekman, Emma Nilsson och Elias Södersten.

Förslaget utgår från att förbättra den skånska befolkningens hälsa genom att skapa ett landskap som främjar vardagsmotion. I det berikade Skåne sätts människan i centrum och landskapet tillgängliggörs i en hälsofrämjande regionplanering.

Sveriges Arkitekter Skåne bjöd tillsammans med Region Skåne in till den öppna idétävlingen, Imagine Open Skåne 2030, i syfte att bredda samhällsutvecklingen och tillåta fler att sätta agendan.

Imagine Open Skåne vände sig till verksamma inom gestaltning med intresse för framtidsfrågor och samhällets rumsliga utveckling. Tävlingen var öppen för alla, unga talanger, studenter och erfarna professionella, verksamma i Sverige eller utomlands.

 https://www.arkitekt.se/imagine-open-delade-fjardepriser/

§

 

Standard