Mosaik

Mosaik Arkitekter ekonomisk förening startades under sommaren 2013.

6

Föreningen vill verka för att belysa frågor rörande arkitektur och byggd miljö från olika perspektiv. Ambitionen är att genom konventionella arkitekturprojekt likväl som genom projekt av mer konstnärlig, teoretisk eller annan art, bidra till att utveckla tankar och ideer.

Samarbete och korsbefruktning är ledord för föreningens verksamhet. Därmed är vi naturligtvis också intresserade av synpunkter och idéer utifrån!

Vi utför även bland annat skiss- och bygglovsuppdrag. Välkommen att kontakta oss för mer information.

Föreningens medlemmar nås lättast per epost. Se separat kontaktinformation under fliken ”medlemmar”, alternativt kontakta oss på adressen [email-obfuscate email=”info@mosaik-arkitekter.se”].

Mosaik har tyvärr ingen möjlighet att ta emot praktikanter eller anställa någon för tillfället.


Mosaik Arkitekter was started in summer of 2013.

The aim with the cooperative is to discuss and highlight questions concerning architecture and built environment from different perspectives. The ambition is to develop thoughts and ideas through conventional projects but also through those of a more artistic and/or theoretical character.

Since we are working both collaboratively and cross-disciplinary we are very interested of hearing your thoughts and ideas! 

Find our separate contact details under ”medlemmar” or email us here: [email-obfuscate email=”info@mosaik-arkitekter.se”]. 

Unfortunately, Mosaik arkitekter has no opportunity to employ trainees or hire someone at the moment.