Linus Mannervik

Arkitekt MSA.

Kan nås på .

Examensarbetet Ljudrum – en undersökning av arkitektur och territorialitet bortom det visuella kan laddas ner från Internet Archive: https://archive.org/details/ljudrum.

Se även glitterdust.se.