Projekt

Europan 13: Monster Planning

MonsterPlanning

Photo: Fredrik Linander

Mosaik har deltagit i Europan 13 (2015) med tävlingsbidraget Monster Planning. Förslaget använder begreppet ”monster” för att diskutera hur tävlingsområdet i södra Lund kan utvecklas utifrån redan närvarande värden och aktörer. I syfte att släppa på kontrollen över resultatet av områdets utveckling lägger förslaget istället tyngdpunkten på arbetsmetod och -process.

Monster Planning belönades som Runner Up/andrapristagare bland ett tjugotal tävlingsbidrag.

Medverkande: Linus Mannervik, Karin Lindström, David Flygar, Malin Svensson, Fredrik Linander, Nicklas Ivarsson, Petra Svensson, Käbi Noodapera Ramel, Anders Bennrup och Niels Pettersson.

Länkar:
Sydsvenskan: ”Prisade arkitektförslag skapar ny stadsdel”
Jury Report Europan 13 Sweden on ISSUU
Europan Europe: Europan exchanges
Sveriges Arkitekter: Vinnare Europan 13
Lunds Kommun: Vinnarna i den arkitekttävlingen Europan utsedda

 ”Monster Planning” is Mosaik’s proposal for Europan 13 (2015). The concept ”monster” is used to discuss how the competition site in Lund  can be developed from what is already there today. In order to let go of a predetermined result the proposal is instead focusing on method and process.

The proposal was made by: Linus Mannervik, Karin Lindström, David Flygar, Malin Svensson, Fredrik Linander, Nicklas Ivarsson, Petra Svensson, Käbi Noodapera Ramel, Anders Bennrup and Niels Pettersson.